YouTube Facebook

Bakałarz to konkurs kaligraficzny skierowanym do uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Nazwa konkursu nawiązuje do pierwszego tytułu naukowego, który do dzisiaj nadawany jest w krajach anglosaskich. Dawniej ten tytuł nosili również nauczyciele szkół parafialnych i katedralnych. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania.

Bakałarz adresowany jest przede wszystkim do czytelników miesięcznika „Promyczek Dobra”. Dzieci w 5-ciu kolejnych numerach miesięcznika (od października do lutego) znajdują zadania konkursowe, które mają wykonać jak najstaranniej, by następnie przesłać je na adres organizatorów do końca lutego danego roku. Komisja wyłania najstaranniejsze prace uczniów, którzy zostają zaproszeni do udziału w finale.

Konkurs rozpoczął się w roku szkolnym 2007/2008 w  październiku i początkowo, przez sześć kolejnych lat (2007 – 2013) brali w nim udział tylko uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej. W związku z reformą oświatową, a także odpowiadając na prośby nauczycieli i rodziców, aby także w starszych klasach zachęcać dzieci do ładnego pisania, od roku szkolnego 20013/2014 do konkursu zostali zaproszeni również uczniowie klas II i III.

Z każdym rokiem uczestników jest coraz więcej, co bardzo cieszy organizatorów. Okazuje się, że w dobie komputerów i multimediów nie brakuje dziewcząt i chłopców, którzy chcą nie tylko pięknie pisać, ale nawet kaligrafować. Pierwsze zadania konkursowe oraz finał BAKAŁARZA w 2008 roku został przeprowadzony przy współpracy redaktorów wydawnictwa JUKA z Warszawy. Począwszy od roku szkolnego 2008/2009 do chwili obecnej zadania konkursowe oraz finałowe karty pracy przygotowuje pani Sylwia Biernat –Krawczyk, polonistka i redaktorka „Promyczka Dobra”. Przygotowując ćwiczenia konkursowe autorka ma na uwadze przede wszystkim podstawę programową. Nie mniej jednak, organizatorzy konkursu kaligraficznego oczekują, by uczniowie biorący w nim udział wykazywali się umiejętnościami ponadprogramowymi. Bardzo często osoby biorące udział w BAKAŁARZU charakteryzują się wyjątkowymi zdolnościami, ogromną pracowitością i systematycznością oraz precyzją i dokładnością.

Przy organizacji konkursu oraz opracowywaniu zadań konkursowych organizatorzy chętnie biorą pod uwagę sugestie i propozycje nauczycieli, rodziców, opiekunów, a także samych uczniów, którzy niejednokrotnie wypowiadają się na temat proponowanych ćwiczeń.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 12 MARCA 2018 ROKU na adres: Wydawnictwo Promyczek, Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz

PODSTAWOWE INFORMACJE

Termin:            miesiące X-III

Kategorie:       klasy I-III

Eliminacje:      ocena kart konkursowych 

Finał:              19 kwiecień 2018 (czwartego godz. 11:00) - Opactwo Benedyktynów w Tyńcu k./Krakowa

Regulamin       Pobierz regulamin 2018

Program          

Finaliści 2018 Pobierz listę Finalistów

POBIERZ DYPLOM UZNANIA za udział w konkursie     

 

ZOBACZ KARTY KONKURSOWE