YouTube Facebook

WYDAWCA MIESIĘCZNIKA

PROMYCZEK - Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej powstało dzięki decyzji biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca (obecnie metropolity katowickiego) na mocy dekretu z 1 lutego 1999 roku. Głównym zadaniem wydawnictwa było przejęcie od parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu roli wydawcy miesięcznika dla dzieci „Promyczek Dobra”, którego nakład w tym czasie dochodził do 40 tys. egzemplarzy. Od samego początku dyrektorem wydawnictwa jest ks. Andrzej Mulka – założyciel i redaktor naczelny miesięcznika. Wydawnictwo przejęło również opiekę nad zespołem dziecięcym Promyczki Dobra (popularnie nazywanym Promyczkami), który również, jako wikariusz sądeckiej fary, założył ksiądz Andrzej. Wydawnictwo zajęło się poszerzaniem repertuaru zespołu i wydawaniem płyt, które nagrywał zespół. Ważnym momentem w historii wydawnictwa była pielgrzymka redakcji „Promyczka Dobra” do Rzymu w 1998 roku i udział w prywatnej audiencji z Ojcem Świętym Janem Pawłem II 8 marca 1998 roku w Sali Klementyńskiej.

NOWA SIEDZIBA

Początkowo wydawnictwo mieściło się w niewielkim pomieszczeniu na plebanii parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu przy Placu Kolegiackim 1. W 2000 roku ówczesny proboszcz parafii św. Małgorzaty, prałat dr Waldemar Durda, udostępnił nieodpłatnie wydawnictwu poddasze dawnej organistówki (jest to obecna siedziba: Plac Kolegiacki 4). Po kilku latach prac remontowych, dzięki wsparciu wielu osób oraz instytucji, 6 sierpnia 2004 roku ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc poświęcił pomieszczenia biurowe i salę ćwiczeń dla zespołu Promyczki Dobra.

LIST DO DZIECI

Na uwagę zasługuje jeszcze niezwykłe przedsięwzięcie wydawnictwa związane z Listem do dzieci Jana Pawła II. Otóż z okazji 10-lecia jego napisania wydawnictwo wspólnie z dyrekcją oraz instruktorami Młodzieżowego Domu Kultury w Nowym Sączu przygotowało dwa egzemplarze Listu do dzieci przepisane ręcznie przez panie Sylwię Biernat i Agatę Rolkę, ozdobione dziecięcymi pracami i oprawione w białą skórę. Te egzemplarze przedstawiciele zespołu Promyczki Dobra ofiarowali Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II na ostatnich imieninach 4 listopada 2004 roku, wraz z odśpiewaniem piosenki Hej! Baco. Jeden z tych egzemplarzy, podpisany przez Jana Pawła II, wrócił do nas i stanowi najpiękniejszą relikwię dla zespołu i wydawnictwa.

FILMOTEKA

Począwszy od 2008 roku, wydawnictwo zaczęło tworzyć Filmotekę Promyczka, którą stanowią wartościowe chrześcijańskie filmy dla dzieci. Początkowo były to zagraniczne (włoskie i amerykańskie) produkcje animowane, do których wydawnictwo przy współpracy znakomitych aktorów i profesjonalnych firm robiących dubbingi przygotowywało polskie wersje językowe. Przełomowym wydarzeniem dla wydawnictwa była pierwsza w historii polskiej kinematografii realizacja serii filmów dla dzieci o polskich świętych i błogosławionych AUREOLA – od Stanisława do Karola. Wydawnictwo zrealizowało ją wspólnie z TVP Kraków w 2014 roku. Kontynuacją tej serii są reportaże dla dzieci Sanktuaria z AUREOLĄ.

 

KONKURSY DLA DZIECI

Ważną aktywnością wydawnictwa są organizowane przy współpracy Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu oraz redakcji miesięcznika „Promyczek Dobra” konkursy dla dzieci i młodzieży: Ogólnopolski Konkurs Kaligraficzny Bakałarz (od 2007 roku), Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej Skowroneczek (od 2003 roku) oraz Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Pierścień św. Kingi” (od 1996 roku).