YouTube Facebook

WAŻNE! W związku z obowiązywaniem unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) od tegorocznej edycji Konkursu wymagane jest od Uczestników i ich prawnych opiekunów podpisanie Karty zgłoszeń ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Brak ww zgody uniemożliwi Organizatorom ocenenie pracy oraz jej zakwalifikowanieKartę zgłoszenia można dołączyć razem z z pracami lub wysłać skan na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do 5 marca 2019 r.

Pobierz kartę zgłoszeń

Regulamin konkursu kaligraficznego „BAKAŁARZ 2019”

 1. Organizatorzy: Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK i Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. Partnerami konkursu są: Centrum Wiara i Kultura HEBDÓW. Organizator  przygotowuje karty z zadaniami konkursowymi, które będą zamieszczane w „Promyczku Dobra” od październik 2018r. do lutego 2019r.

 

 1. Cele konkursu: rozpowszechnianie wśród uczniów sztuki kaligrafii, czyli pięknego pisania, rozbudzanie umiejętności kształtnego, starannego i estetycznego pisma, odkrywanie oraz rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

 

 1. Ocenie podlega: ogólne wrażenie estetyczne, czytelność, ład, prawidłowe rozmieszczenie tekstu, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna, właściwe łączenie liter, równomierne położenie liter.

Obowiązuje zakaz korzystania z korektorów, mazików itp.

 1. Adresaci konkursu:  Konkurs adresowany jest do uczniów pierwszego etapu kształcenia, czyli klas I – III szkoły podstawowej. Dla każdej klasy zadania przygotowywane są oddzielnie, z uwzględnieniem stopnia trudności w danym okresie kształcenia.

 

 1. Sposób wykonywania prac i nadsyłania do Wydawnictwa:

Uczestnicy wypełniają część karty z zadaniami konkursowymi odpowiednie do swojego wieku (tzn. klasy szkoły podstawowej w której się znajdują). Pozostałe zadania nie będą brane pod uwagę przy ocenie staranności wykonania zadania.

Uczniowie klas pierwszych prace wykonują ołówkiem (najlepiej twardości 2 B), drugoklasiści i trzecioklasiści karty zadaniowe uzupełniają piórem na atrament ze stalówką (nie kulkowe). Mile widziany atrament koloru niebieskiego. Takie same zasady obowiązywać będą na finale konkursu BAKAŁARZ.  

Wykonane zadania uczestnicy przesyłają lub dostarczają do siedziby Wydawnictwa PROMYCZEK, pl. Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do 5 marca 2019r.

W eliminacjach do finału biorą udział prace nadesłane tylko na kartach oryginalnych z zamieszczonym logiem konkursu kaligraficznego BAKAŁARZ (kopie ksero i wydruki nie będą oceniane).

 1. Przebieg konkursu:  Konkurs przebiega w dwóch etapach.

I etap – biorą w nim udział wszyscy, którzy nadeślą prace na konkurs wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych. (Pobierz kartę). Termin nadsyłania prac z I etapu upływa 5 marca 2019 rok – liczy się data stempla pocztowego.

II etap – to finał ogólnopolski, w którym biorą udział osoby, wybrane przez Jury konkursowe na podstawie oceny nadesłanych prac z I etapu. Ich nazwisko znajdzie się na liście uczestników finału konkursu, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.bakalarz.promyczek.pl . Finaliści mają obowiązek potwierdzić swój udział w konkursie telefonicznie (18 4434400; 184421000) lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Finał konkursu

Finał konkursu w roku 2019 odbędzie się w niezwykłym klimacie Klasztoru Ojców Pijarów w Hebdowie, który znajduję się na wzgórzu w malowniczym zakolu Wisły niedaleko Nowego Brzeska. Finał odbędzie się w dniu 9.04.2019 r. (wtorek).

Uczestnicy finału docierają do klasztoru na własny koszt i nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z pobytem. Na finał konkursu należy zabrać ze sobą niezbędne przybory do pisania. 

 

Adres: Klasztor Ojców Pijarów 

– Centrum Wiara i Kultura w Hebdowie

Hebdów 110,

32-120 Nowe Brzesko

 

Przetwarzanie danych osobowych: 

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestników jest Organizator Konkursu: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej „Promyczek” z siedzibą Plac Kolegiacki 4, 33-300 Nowy Sącz, oraz Pałac Młodzieży w Nowym Sączy, z siedzibą Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, które zapewnia wszystkim zgłoszonym uczestnikom realizację uprawnień wynikających z unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 
 2. Dane osobowe przekazane organizatorowi i współorganizatorom przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu i wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz przyznaniu nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych. 
 3. Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska, miejscowości, z której pochodzi oraz wizerunku: w programach telewizyjnych (relacjach z Konkursu), artykułach prasowych, na stronach internetowych www.palacmlodziezy.pl www.promyczek.pl oraz na profilach Facebook Pałacu Młodzieży i Wydawnictwa „Promyczek” poprzez podpisanie zgody znajdującej się na Karcie Zgłoszenia. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych fundatorowi w celu umożliwienia zwycięzcy odbioru nagród. 
 4. Uczestnik przystępując do Konkursu, wraz z opiekunem prawnym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w Regulaminie poprzez podpisanie Karty zgłoszenia i dołączenia jej do nadsyłanych prac. Brak udzielenia zgody na przetwarzania danych uniemożliwi Organizatorowi ocenianie pracy.

 

Pobierz kartę zgłoszeń (zgodę na przetwarzanie danych osobowych).