YouTube Facebook

Uczestnicy wypełniają część karty z zadaniami konkursowymi odpowiednie do swojego wieku (tzn. klasy szkoły podstawowej w której się znajdują). Wykonane zadania w raz z Kartą zgłoszenia Uczestnicy przesyłają lub dostarczają do siedziby Wydawnictwa PROMYCZEK, pl. Kolegiacki 1, 33-300 Nowy Sącz w terminie do 5 marca 2019 r.

W eliminacjach do finału biorą udział prace nadesłane tylko na kartach oryginalnych z zamieszczonym logiem konkursu kaligraficznego BAKAŁARZ (kopie ksero i wydruki nie będą oceniane).