YouTube Facebook

WAŻNE! Ze względu na panujący w całym kraju stan zagrożenia epidemicznego i panującą w związku z tym przerwę w nauczaniu w szkołach, termin nadsyłania prac został wydłużony do 30 maja br. (decyduje data stempla pocztowego). Informację o Laureatach podane zostaną do 10 czerwca br. Planowana data Finału - sierpnień br.  - będzie podany w późniejszym terminie. Jako Organizatorzy monitorujemy sytuację na bieżąco i w razie potrzeby terminy Konkursu mogą ulec dalszej zmianie.  

Zachęcamy do korzystania z archiwalnych kart pracy jako dodatkowych ćwiczeń.