YouTube Facebook

Prawidłowe rozwiązanie konkursu TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w kolejnym, 2 numerze Promyczka Dobra (luty 2018).
Sprawdź na 25 stronie, czy Twój kupon został wylosowany wśród praidłowych odpowiedzi!